Haslev

12 anbefalinger til regeringen skal give hele Danmark digitalt boost

Efter besøg i 11 danske byer dette efterår står det klart, at der er brug for en markant oprustning, hvis hele Danmark skal have del i den digitale fremtid. I dag afleverer Landdistrikternes Fællesråd og Google sine anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup.

Iværksættere og virksomheder i 11 danske byer fik dette efterår besøg af en bus fyldt med digitale eksperter i regi af Google Succes Online.I dag afleverer Landdistrikternes Fællesråd og Google 12 anbefalinger til at ruste hele Danmark til den digitale fremtid til erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Bedre infrastruktur i yderområderne. En markant opkvalificering af digitale kompetencer. Og nemmere adgang til kapital.

Det er hovedpunkterne i den liste på 12 anbefalinger, som Landdistrikternes Fællesråd i dag afleverer til erhvervsminister Simon Kollerup (S) i Fællessalen på Christiansborg. Det sker efter en danmarksturné dette efterår med besøg i 11 byer i regi af Googles uddannelsesprogram Succes Online.

På turen har mere end 5.000 personer – virksomheder, studerende og andre borgere – deltaget i workshops i digitale færdigheder, ligesom mere end 100 lokale politikere og organisationsfolk har givet deres besyv med. Det har mundet ud i de 12 anbefalinger, som kan sikre, at Danmark – også uden for de store byer – kan blive rustet til en digital fremtid.

For Landdistrikternes Fællesråd er det afgørende, at de 12 anbefalinger medvirker til at sikre digitale succeser i landdistrikterne, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Digitaliseringen er uundgåelig, det nytter ikke at stå på sidelinjen og se til, mens den passerer forbi. For landdistrikternes virksomheder er det vigtigt at bruge digitaliseringen klogt til skabe den vækst og de arbejdspladser, der er så hårdt brug for. Men virksomhedernes slid gør det ikke alene. Med de 12 anbefalinger har politikerne et udgangspunkt for at skabe de rammebetingelser, som kan gøre digitaliseringen til en succes i landdistrikterne, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

Brug for digital oprustning

En ny undersøgelse blandt små og mellemstore virksomheder peger da også i retning af, at Danmark står med en udfordring, når det gælder digitale kompetencer. Af de 422 virksomheder, der har svaret, erklærer 61 procent selv, at de savner digitale færdigheder. Samtidig siger 76 procent, at manglen på digitale kompetencer fører til mindre vækst.

Googles danske direktør, Malou Aamund, er opløftet efter turen rundt i landet.

Det har været helt imponerende at se engagementet og viljen til at blive bedre alle steder, vi er kommet. Digitaliseringen er ved at forandre vores samfund, og Danmark har heldigvis et rigtig godt udgangspunkt i forhold til at være med i front. Men det er også vigtigt, at virksomheder griber mulighederne og udnytter de digitale redskaber. Med få greb kan man faktisk nå meget langt, siger Malou Aamund.

Også formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er optimistisk efter at have siddet med ved bordet under turen.

Min oplevelse er, at der er en enorm velvilje og lydhørhed overfor de digitale værktøjer, der blev præsenteret på turen. Samtidig har vi fået mange relevante lokale indspark til både muligheder og barrierer for at gøre digitaliseringen til en succes i landdistrikterne. Alt sammen afspejler sig i de anbefalinger, vi nu overleverer til erhvervsministeren. Vi håber, han vil bruge dem klogt, lyder det fra Steffen Damsgaard.

Fakta: De 12 anbefalinger

Styrkelse af kompetencer

– Nationale, korte og værktøjsbaserede kursusforløb målrettet virksomhedsejere og ledere.

– Efterspørgselsdrevet opkvalificering af ledige med lang, mellemlang og kort uddannelse målrettet virksomhedernes digitaliseringsbehov.

– Brancheorienterede digitale vækstforløb for produktionsvirksomheder.

– Målrettet efteruddannelse i digitale færdigheder hos personale, herunder personale inden for administration og kommunikation.

Adgang til kapital

– Kapital målrettet digital omstilling af ‘modne virksomheder’, lige fra detailhandlen til smedemesteren.

– Støtte til etablering og drift af lokale virksomhedsnetværk som vidensdeling og vækstdrivere.

– Kapital til ansættelse af kvalificeret arbejdskraft til at drive og understøtte den digitale omstilling af virksomhederne uanset branche og postnummer.

– Den digitale omstilling bremses bl.a. af at en række virksomheder finder det svært at skaffe kapital til omstillingen. Det skal være lettere.

Styrkelse af detail og infrastruktur

– Sikring af god digital infrastruktur til at understøtte details vækstpotentiale, herunder specielt tilstrækkelig bredbåndsdækning.

– Digitalt kompetenceløft af medarbejdere i detailhandlen

– Målrettede, længere digitaliseringsinitiativer til detailhandlen, som motiverer, informerer og giver konkrete færdigheder inden for e-handel, online synlighed og multichannel.

– Oplysning til mindre butikker om muligheder ved e-handel gennem succeshistorier og cases.

Fakta om arrangement på Christiansborg

Tirsdag d. 26. november kl. 8:30-11:00 overrakte Google Succes Online, Landdistrikternes Fællesråd mfl. 12 anbefalinger til erhvervsminister Simon Kollerup (S) til konference på Christiansborg.

Konferencen og anbefalingerne er opsamlingen på Google Succes Onlines og partneres bustur rundt til 11 byer i Danmark.

Kommentarer