Faxe Ladeplads

171.000,00 kr. til projekt ”På indkøb med oldemor” Liv i Ladepladsen

36 ansøgere fra hele landet får i dag støtte gennem Erhvervsministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de 8,2 millioner kroner til projekter, der skal bringe nærheden tilbage i landdistrikterne og til lokale initiativer på de danske småøer.

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Finn Jorsal:

”Det er glædeligt at se, at der rundt om i landet bliver arbejdet aktivt med forskellige måder at få nærheden tilbage i landdistrikterne. Derudover glæder det også udvalget, at der har været så mange gode ø-projekter, som har handlet om vital infrastruktur. Fx købmandsbutikker, tankanlæg og havne, der alle i høj grad medvirker til opretholdelse af øsamfundene.”

Den 14. oktober 2020 var der frist for ansøgninger til Landdistriktspuljen, og Erhvervsstyrelsen modtog i alt 138 ansøgninger.
Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen har udvalgt 36 projekter: 18 forsøgsprojekter til 4,9 millioner kroner og 18 projekter på de små øer til 3,3 millioner kr.

Liv i Ladepladsen søgte om støtte til et projekt der vil undersøge om kulturhistorisk branding kan understøtte nærbutikkernes overlevelse,
hvor kultur-, kunst- og handelsliv, hjælpes ad med at holde liv i nærbutikkerne.

Det vil i turistsæsonen omdanne Faxe Ladeplads’ indkøbscentrum til en sjov og spændende kulturoplevelse ved at genskabe byens historiske handelscentrum med kulturhistorisk formidling og kunstværker.

Konkret skal der gennemføres en udstillingsrække over tre somre – på sigt en tilbagevendende begivenhed.

Udstillingerne vil have byens rum som ramme og bruge facader og butikker som udstillingsvægge og de skal skabes i dialog med en kunstner – en ny hvert år.

Projektet her vedrører planlægning og afvikling af den første udstilling i byrummet sommeren 2021.
Her vil man genskabe den historiske handelsgade med lydhistorier på dansk og engelsk og bill-boards på facaderne.
Inde i butikkerne vil der være fx historiske billeder eller genstande.

Nu er der 171.000 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje  til projektet.

Kommentarer