Faxe

2020-pulje til bedre bredbånd

Private virksomheder og borgere kan også i 2020 ansøge om tilskud til hurtigere bredbånd.

Som i de fire foregående år har staten også i 2020 afsat en bredbåndspulje, der tilbyder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.

Puljen er på 100 millioner kroner.

Ansøgningen vil skulle opfylde de kriterier, som fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.
Du kan se detaljeret information om årets ansøgningsrunde her.

Hvis du søgte i 2019, så bliver din ansøgning ikke automatisk overført til ansøgningsrunden i 2020 – du skal i så fald indsende en ny ansøgning.

Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson. Hvis du ikke har søgt tidligere, kan du etablere en sammenslutning, hvis der ikke allerede er en lokal forening eller sammenslutning, der kan påtage sig opgaven at ansøge. Sammen skal I afdække, hvilke adresser, der eventuelt kan indgå i et fælles projekt.

Faxe Kommune giver også i 2020 et tilskud på 2.000 kroner per husstand, som går med i et projekt – dog maksimalt i alt 50.000 kroner pr. projekt.

Du kan her se de adresser, hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen.

Ministeriet planlægger et orienteringsmøde i Haslev om bredbåndspuljen. På grund af corona-krisen vides det først den 9. juni om orienteringsmødet kan gennemføres. Hold dig derfor orienteret her på hjemmesiden og i dagspressen.

Du kan læse Energistyrelsens pressemeddelelse om bredbåndspuljen her.

Kommentarer