Haslev

3 timer om Femern Bælt-projektet

Femern Belt Development inviterer interesserede virksomheder til konferencen ”Udnyttelse af virksomheders potentialer ved Femern Bælt-forbindelsen” mandag, den 18. november 2019 på Papirfabrikken i Holeby.

På konferencen vil deltagerne blive præsenteret for de 5 væsent- ligste udfordringer – ”Five Essentials”, som er forudsætningen for, at lokale og regionale virksomheder kan deltage i anlægs- fasen.
Derudover vil der på konferencen blive præsenteret eksempler på, hvordan lokale og regionale virksomheder kan samarbejde omkring løsning af de delentrepriser, som de store entreprenørkonsortier vil udbyde.

Målgruppen er de eksisterende Femern-netværk samt andre virksomheder, der ønsker at blive en del af byggeriet og har et ønske om at indgå i partnerskaber.

Tilmelding senest den 11. november hos Business Faxe.

Kommentarer