Haslev

8 ud af 10 sjællændere vil arbejde videre

8 ud af 10 sjællændere vil arbejde videre efter pensionstidspunktet.

 

Normalt betyder overgangen fra arbejdslivet til pension, at arbejdstøjet lægges definitivt på hylden, og at man i stedet helliger tiden til børnebørn, fritidsinteresser og rejser. Men den tid er måske ved at være forbi, for de fleste i Region Sjælland vil gerne supplere deres pensionisttilværelse med deltidsarbejde. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for PFA.

 

Et flertal på rundt regnet 8 ud af 10 indbyggere i Region Sjælland er parate til at arbejde videre på nedsat tid – fx 10-15 timer om ugen, efter de er gået på pension. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for PFA. Tallet svarer til landsgennemsnittet, men det repræsenterer en interessant tendens, forklarer direktør for Senior Services i PFA Jesper Brask Fischer.

 

Han peger på, at det blandt andet skyldes, at seniorerne generelt er blevet mere friske, og at mange også ønsker at trække sig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet.

 

– Vi lever længere, og flere holder sig aktive og friske langt oppe i alderen. Arbejdslivet bliver også længere samtidig med, at pensionsalderen er på vej op. Alligevel ser vi, at en stor andel gerne vil fortsætte deres tilknytning til arbejdsmarkedet, efter de er gået på pension. Det er i virkeligheden de færreste, der ønsker at gå fra 38 til 0 timer fra den ene dag til den anden, og det skal vi som samfund være i stand til at facilitere, siger Jesper Brask Fischer, direktør i PFA Senior Services.

 

I undersøgelsen angiver 78 pct. af Region Sjællands indbyggere, at de i større eller mindre grad kan forestille sig at arbejde videre på nedsat tid, efter de er gået på pension. Det svarer til landsgennemsnittet, der også er på 78 pct. Højest ligger Region Hovedstaden med 82 pct.

 

Stor lyst til at fortsætte med at arbejde efter pensionen

I undersøgelsen svarer 29 pct. af indbyggerne i Region Sjælland, at de ’i meget høj grad’ kan forestille sig at fortsætte med at arbejde på nedsat tid efter pensionen. Det er det højeste i landet og på linje med Region Hovedstaden.

 

Jesper Brask Fischer henviser til, at arbejdsforhold og ny teknologi har gjort det muligt for mange at arbejde længere – også efter de er gået på pension. Men med flere år på arbejdsmarkedet følger også et behov for gradvis nedtrapning, så man som pensionist fx kan få et deltidsjob eller få lov til at gå ned på fx 10-15 timer om ugen.

 

– Vi kan også fra tidligere erfaringer se, at der er en relativt stor gruppe, som gerne vil arbejde videre, men ikke nødvendigvis på fuld tid. Vi er på vej mod et samfund, hvor mange i højere grad identificerer sig med arbejdet, men også gerne selv vil bestemme, hvornår og hvordan de forlader arbejdsmarkedet. Det kan handle om at bevare den faglige stolthed og de sociale relationer på arbejdet samtidig med, at man kan få mere tid til fritidsinteresser og familien, siger Jesper Brask Fischer. 

 

Undersøgelsen er gennemført blandt 2038 danskere. På landsplan angiver 78 pct., at de i større eller mindre grad kan forestille sig at arbejde videre på nedsat tid, efter de er gået på pension, og kun 9 pct. angiver, at de slet ikke ønsker det.

 

 

I hvilken grad kan du forestille dig at arbejde på nedsat arbejdstid, efter du er gået på pension – eksempelvis 10-15 timer om ugen? Region Sjælland  

 

I meget høj grad 29 %
I nogen grad 31 %
I mindre grad 18 %
Slet ikke 11 %
Ved ikke 11 %

 

 

I hvilken grad kan du forestille dig at arbejde på nedsat arbejdstid, efter du er gået på pension – eksempelvis 10-15 timer om ugen? Landsplan

 

I meget høj grad 26 %
I nogen grad 35 %
I mindre grad 17 %
Slet ikke 9 %
Ved ikke 12 %

Kommentarer