Stevns

80 millioner til besøgscenter ved Stevns Klint

Siden 2014 har Stevns Klint været optaget på UNESCOs Verdensarvsliste, og nu er det lykkedes at skaffe finansiering til et besøgscenter, der skal opføres ved Boesdal Kalkbrud.
Det er A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Augustinus Fonden, der har valgt at støtte med 80 mio. kroner.
Støtten fra de tre fonde dækker opførelse af en ny bygning på 1600 m2 i Boesdal Kalkbrud og dækker også etablering af en udstilling om verdensarven. Ud over udstillingen skal bygningen rumme en foyer, toiletter, butik, café og lokale til skoletjeneste. Stevns Kommune støtter selv med 10 mio. kroner, der går til veje mv. Det er planen, at besøgscenteret åbner i slutningen af 2021.

Kommentarer