Haslev

Bregentved bygger stalde til 120.000 slagtesvin

Bregentved Gods ved Haslev har indgået en aftale om byggeri af 32.000 m2 stort slagtesvineprojekt med en kapacitet på 120.000 producerede slagtesvin om året.

Bregentved Gods ved Haslev, der er et af Danmarks største landbrug, vil være endnu større. Godset Stræber nu mod at blive mellem Danmarks bedste slagtesvineproducenter.

Nordeuropas største nybyggede slagtesvineprojekt

Bregentved har indgået en aftale med Gråkjær A/S om opførelse af fire identiske produktionsanlæg med et samlet antal stipladser på 32.500. Hele projektet omfatter 32.000 m2 og bliver med en produktion på 120.000 slagtesvin om året det største nybyggede anlæg af sin slags i det nordlige Europa.

Produktionen vil hvis planen holder starte i 2. kvartal 2018, og fuld produktion forventes inden udgangen af 2018.

Søger driftsleder

Bregentved Gods søger i den forbindelse en driftsleder eller direktør til produktionen af de 120.000 slagtesvin. Staldene bygges med den nyeste teknologi, og fodringen af de mange svin baseres på hjemmeblandet vådfoder. Svineproduktionen samles i selskabet FM Pork A/S.

Flere nye arbejdspladser

Når staldene står færdige i 2018 vil de skabe behov for cirka 40 nye arbejdspladser i hele værdikæden, blandt andet medarbejdere hos smågriseproducenter, foderleverandører, serviceerhverv, transport og ikke mindst arbejdspladser på slagterier og til distribution.

Bregentved Gruppen, som er ejet af familien Moltke, driver foruden land- og skovbrugsvirksomhed på Bregentved gods og i Polen, udlejning af erhvervslejemål og boliger, dagjagter og jagtarealer, grusgrav, grøn energi og bæredygtige drifts- og klimaløsninger. Bregentved beskæftiger i dag cirka 70 medarbejdere i alt.

Kommentarer