Haslev

Brugerundersøgelse af Sundhedsplatformen sættes i gang

Region Sjælland

Region Sjælland gennemfører i september en brugerundersøgelse af tilfredsheden med Sundhedsplatformen. Udover at måle tilfredsheden skal undersøgelsen være med til at pege på, hvilke udviklinger og forbedringer medarbejderne efterspørger.

Det er vigtigt, at udviklingen og de forbedringer, vi prioriterer, er dem der giver størst værdi for vores medarbejdere og dermed patientbehandlingen. Jeg ser derfor også frem til at få et bredt funderet og tidstro billede af tilfredsheden med Sundhedsplatformen, og hvordan systemet fungerer for klinikerne i deres dagligdag, siger Tina Boel, der er formand for Politisk Styregruppe for Sundhedsplatformen, som står bag beslutningen om at gennemføre undersøgelsen i Region Sjælland.

Formålet med undersøgelsen er at afdække brugernes tilfredshed med Sundhedsplatformen og give et billede af, hvilke udviklinger og forbedringer medarbejderne ønsker fokus på.

Undersøgelsen er den samme i begge regioner

Undersøgelsen gennemføres sammen med Region Hovedstaden, som er sammen med Region Sjælland om den løbende drift og optimering af Sundhedsplatformen. Spørgerammen for undersøgelsen tager udgangspunkt i de spørgsmål, Region Hovedstaden anvendte, da man første gang gennemførte undersøgelsen i 2018.

Det giver god mening, at vi også i forhold til brugerundersøgelsen om Sundhedsplatformen står sammen med Region Hovedstaden. Det er en stor opgave at gennemføre en sådan undersøgelse, og det er derfor både økonomisk, teknisk og analysemæssigt en fordel at gennemføre undersøgelserne sammen, fortæller Tina Boel.

Undersøgelsen sendes den 4. september ud til alle medarbejdere, der arbejder i Sundhedsplatformen. Epinion står for gennemførelsen af undersøgelsen.

Kommentarer