Faxe

Carsten Ackermann går på pension

Foto: Faxe Kirke

Pr. 30. november 2019 er sognepræst Carsten Ackermann efter 36 år som sognepræst i Faxe- Roholte pastorat gået paåvelfortjent pension.

Forinden ansættelse af en ny præst, vil der være 50% vikardækning – foreløbig december 2019 og januar 2020, hvilket betyder gensyn med en velkendt og afholdt præst, tidligere sognepræst, Frede Tramm, der har været så̊ venlig at give tilsagn om at stå̊ for flere af både december og januar måneds gudstjenester i Faxe og Roholte Kirker.
Vi glæder os over, at Frede Tramm vil hjælpe os gennem denne travle tid, og er sikre på, at mange vil benytte lejligheden til et gensyn med Frede i enten Faxe eller Roholte Kirke.

Frede Tramm træffes på telefon 40 56 72 26 eller på mail ftramm@gmail.com.
Frede Tramm har fridag om fredagen.

Kommentarer