Haslev

Dagtilbud efter sommerferien

Efter sommerferien kan dagligdagen i vuggestuer, dagpleje og børnehaver komme tættere på, hvad børn og personale var vant til inden Covid-19.

Dagtilbud er fra 1. august 2020 ikke længere omfattet af bestemmelser om nødpasning, men skal følge de almindelige bestemmelser i dagtilbudsloven, herunder også pasningsgarantien.

Hverdagen vil blive mere normal igen i vores dagtilbud, med der er dog en fortsat en række forhold, som skoler og dagtilbud skal iagttage i forhold til at forebygge smittespredning.

For dagtilbud gælder afstandskrav om en meter ikke for så vidt angår børns leg og personalets omsorg. Det tilstræbes at overholde afstandskravet i andre situationer, for eksempel når forældre afleverer og henter.

Der er fortsat særligt fokus på ekstra hygiejne med hyppig håndvask ved ankomst til dagtilbud, mellem forskellige aktiviteter, før spisning m.v.

For dagtilbud gælder, at stuen eller tilsvarende gruppeinddeling er udgangspunktet for aktiviteter.

Dagtilbud skal stadig sende børn og personale hjem, hvis de har symptomer eller har været i nær kontakt med tilfælde af smitte.

Skulle der opstå konstaterede tilfælde af Covid-19, vil det konkrete tilfælde blive vurderet i forhold til behov for at hjemsende børn og personale i selvisolation indtil negativt testresultat for Covid-19 foreligger.

Kommentarer