Dalby

Dalby-Rode Vandværk lukker for vandet i dag

Dalby-Rode Vandværk lukker for vandet i dag onsdag 7. august 2019 på grund af omlægning i forbindelse med kloakering ved Sneholmgårdsvej.

Se berørte forbrugere på hjemmesiden www.dalby-rodevandvaerk.dk.

Kommentarer