Faxe

Dansk Folkeparti, Faxe afdeling – Ordinær generalforsamling

DFs nye lokalbestyrelse (fra venstre mod højre: Lonnie Hjorthenborg, Bjarne Hjorthenborg, Erik Tysbjerg Schiøtt, John Henrik Petersen og Fritz Christensen).

Dansk Folkeparti, Faxe afdeling, afholdt ordinær generalforsamling, torsdag den 28. februar 2019, hvor de primære punkter på dagsordenen var:

 • Formandens beretning:Formanden Pia Backquist, kunne berette om et godt år med såvel medlemsmøder, udadvendte aktiviteter udover det sædvanlige samt opgradering af foreningens messe / stand materiel m.m.
 • Valg af ny bestyrelse:Den nyvalgte bestyrelse ser således ud:
  Formand Fritz Christensen (tidligere næstformand)
  Næstformand: Bjarne Hjorthenborg
  Bestyrelsesmedlem: Lonnie Hjorthenborg (kasserer)
  Bestyrelsesmedlem: Erik Tysbjerg Schiøtt
  Bestyrelsesmedlem: John Henrik Petersen

  Suppleant: Anders Hansen

 

Den nye bestyrelse konstituerede sig, på et efterfølgende møde, og består i øvrigt overvejende af helt nye personer, som alle glæder sig til at tage del i de opgaver, der venter forude – både i relation til de kommende valg, samt arbejde på, at gøre Dansk Folkeparti mere synlig i dagligdagen.

DF vil bl.a. møde op til relevante arrangementer i kommunen, for at sikre kendskab i lokalbefolkningen om, hvad Dansk Folkeparti står for.

Det ligger den nye bestyrelse stærkt på sinde, at holde en god og tæt dialog med DF’s byrådsmedlemmer, og derved være bindeled og videreformidler af de problemstillinger, borgerne oplever i dagligdagen, som DF naturligt bakker op om.

 

Yderligere oplysning omkring ovenstående, kontakt formanden, Fritz Christensen,
telefon 42 73 56 01, Email: formand@dffaxe.dk

Kommentarer