Haslev

Debat: Biodiversitet, pas på naturen ved at passe den

Se billedserie
Mange yndige billeder af naturen kan vises på en skærm. I tidligere indlæg vedrørende Park og Vejs pasning af naturen ses et billede af kanten af en formentlig flere hektar stor rapsmark, der på makaber vis slåes af en stor maskine. Det andet billede viser et yndigt udpluk af et areal med yndige gule blomster og skønnet særdeles god jord. Begge fotos kan være taget et hvilket som helst sted i Danmark og ikke nødvendigvis langs vejene ved Vibeengskolen i Haslev.
På ringvejens skråninger kan for øjeblikket ses kønne gule kurvede blomsterstande og snart kan ses tætblomstrende enklaver af gyldenris. Det er som øjnene ser og det er godt. Men denne tætvoksende gyldenris skal forhåbentlig snart på en officiel dødsliste. Studeres rodnettet nøjere af øjnene kan det ses at gyldenris ikke levner plads til andre planter og i øvrigt danner en kemi i rodnettet, der afholder bl.a. myrer fra at opsøge eventuelle nyttedyr.
Af statistik kan ses at Park og Vej i Faxe Kommune er en af de afdelinger i Danmark der bruger meget lidt sprøjtegift, og det kan måske også skyldes den gode og mangeårige pasning af rabatterne.
Debatter omkring giftfrie haver, upassede vilde haver med søde harer og små pindsvineunger og et hav af yndige sommerfugle i parcelhuskvarterer er nok på sin plads.
Jeg kunne tænke mig en debat, der fortæller råt og brutalt at bl.a. pindsvin så absolut ikke hører hjemme i parcelhushaver mere.
Jeg ønsker mange af de sårbare dyrearter ud af byerne og langt ud i naturen, hvor de kan passes af dygtigt uddannet personale.
En vild og upasset naturbaghave uden ligusterhække, bøgehække, thuja og flotte stedsegrønne planter i parcelhuskvarterer kan meget nemt blive en fælde for de sårbare dyr.
Fortsætter denne trend bør kommuner have nogle regler for vildtvoksende ukrudt: at vildtvoksende ukrudt på såvel bebyggede parceller som ubebyggede parceller slåes mindst 2 gange årligt og sørge for at holde tidselfrø og invasive arter på egen grund. Ligeledes bør ejere af parceller være pligtige til at have kompostbunken, hvor svage dyr kan finde føde og vinterhi. Kørsel med biler skal også være forbudt i pindsvineområder.
Hvis ikke må måske mange konventionelle parcelhusejere kaste håndklædet i ringen og slette status af giftfri have gennem årtier. Indkøbe store mængder plantegift og måske altid være bevæbnet med myggegift eller holde sig væk fra deres lille paradis om aftenen.
Vibeke M. Jensen
Gransangervej 3,
4690 Haslev

Kommentarer