Haslev

Debat: Faxe Kommune – Spørgsmål til Knud Erik Hansen og Ole Vive

Udviklingen står ikke stille når det gælder Faxe Kommunes administration.
Debatinlæg skrevet af Fl. Duus Mathiesen
Siden sidst er der kommet endnu flere eksempler frem, eksempelvis vel mest alvorligt den fejlbehæftede udbudsforretning om erhvervsservice, som vil give store problemer!
Men her følgende spørgsmål til tidligere borgmester i 8 år Knud Erik Hansen.
På hvilket formelt grundlag kan du som bestyrelsesmedlem i Faxe Forsyning underskrive et dokument vedrørende
låneoptagelsen/garantistillelsen fra Byrådet til Faxe Affald A/S, jf. bilag til byrådsmødereferatet – henset til, at du ikke på tidspunktet for afgivelsen af din underskrift var  generalforsamlingsgodkendt medlem af bestyrelsen for Faxe Forsyning?
Det er da meget meget overraskende Knud Erik Hansen, at du som tidligere mangeårig borgmester og dermed tillige ejeransvarlig for Faxe Forsyning  kan begå en sådan åbenlys fejldisposition. Du burde da om nogen kende reglerne, hvorfor dit svar imødeses!
Endnu mere overraskende er det da også, at konstatere, at borgmester Ole Vive og kommunaldirektøren uden at fange dette forhold op forelægger sagen på Byrådsmødet den  14. marts 2019 uden bemærkninger.
Ole Vive, du er jo som nuværende borgmester på samme vis som Knud Erik Hansen i dag formelt ejeransvarlig for Faxe Forsyning og dermed også ansvarlig for at spillereglerne overholdes  – ikke mindst som her når det drejer sig om store pengebeløb.
Hvad er din forklaring Ole Vive på dette?

Kommentarer