Haslev

Debat: Lad ikke de antidemokratiske, ekstremistiske kræfter sætte dagsorden

Lad ikke de antidemokratiske, ekstremistiske kræfter sætte dagsorden!

Den 7. maj blev der udskrevet folketingsvalg. Næsten symbolsk har Statsministeren lagt det på Grundlovsdag, hvor vi fejrer vores demokratis fødsel. Mere end nogensinde er det vigtigt at huske på de værdier, der er indskrevet i den kontrakt, som har været vores fælles fundament som land siden 1849.

 

Skrevet af Line Krogh Lay, Folketingskandidat Faxe-kredsen, Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns, Radikale Venstre

 

Dette valg er for vigtigt til at lade os trække rundt i manegen af mennesker, som vil deportere og ekskludere mange hundredetusinde mennesker. Vi skal værne om vores demokrati og dæmme op for den i stigende grad brutale tone. Det er som om, vi som samfund bare har givet los og sluppet hadet løs. Som om vi håndfodrer det, klapper det, beundrer det. Medierne sluger det råt, udstiller det og bruger det som grotesk underholdning, mens der spises kage og festes over den seneste stramning.

 

Har vi skabt et monster, fordi vi som samfund har ladet os lulle i søvn, ladet os passivt underholde og rive med i en lavine, som er ude af kontrol? Vi har ladet monstret styre frem for at præsentere folk for løsninger, som rent faktisk virker. Vi har taget den hadske og nedsættende retorik til os, vænnet os til den, accepteret den som et vilkår – uden tanke for den person, det rammer. Resultatet er polarisering og tab af nuancer.

 

I disse dage ser vi nyopstillede partier til folketingsvalget, som vil gøre op med netop de grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder, som skal sikre et demokratisk Danmark . Rettigheder, som skal sikre os alle imod totalitære kræfter, og som skal sikre vores personlige frihed og sikkerhed. Disse partiers kandidater står side om side med kandidaterne fra de andre partier i debatterne og udgyder deres umættelige rasen imod alt, som ikke er deler den samme ensporede og ekskluderende tankegang. For hvem er de næste, som skal dømmes ude? Hvem er de næste, som ekstremister og antidemokratiske kræfter vil ønske udrenset? Det bliver i sandhed et paradigmeskifte, hvor vi bevæger os henimod en verden, hvor ingen kan føle sig sikre.

 

Man fristes til at sammenligne tendenserne med dystopierne i science fiction. En verden, hvor vi i jagten på det perfekte, på kontrol, på magt får skabt et menneskefjendsk samfund, hvor det uperfekte sorteres fra. Ingen kan leve op til dette krav, og vi vil ende i en verden, hvor den sti, vi kan gå på for at passe ind, kan ende med at blive så smal, at de færreste kan holde balancen uden at falde ud over tolerancekanten og ned i det frådende og altfortærende fordømmelseshav. En degenereret verden uden nuancer. Der er vi ikke endnu, og der skal vi ikke hen!

 

Vi har fodret monstret og sluppet det løs. Og det vokser stadig.

 

Men vi må ikke lade det blive toneangivende for Danmark. Der er mennesker, som ikke tolererer medborgere med muslimsk baggrund i Danmark og over en kam kalder dem trussel mod danskheden. Som ikke tolererer medborgere, hvis holdninger, religion og livsstil divergerer fra deres egen. Jeg vil vove den påstand, at den største trussel mod Danmark er dem, som fodrer os med had, med trusler og virkelighedsforvrængende løgne. De mennesker, hvis sympatisører sender truende anonyme og kujon-agtige beskeder til folk, de er uenige med. De mennesker som forsøger at intimidere os andre til tavshed. De mennesker som er villige til at smadre vores demokrati for at erstatte det med mistillid, had og vrede og skabe et splittet land.

 

Jeg siger fra. Jeg siger stop. vi skal tale dem imod! Vi skal ikke lade os diktere eller intimidere!

 

Kommentarer