Haslev

Debat: Spørgsmål til borgmester Ole Vive

Jeg takker for det hurtige svar på mit spørgsmål om Faxe Forsyning.

Jeg finder det interessant, at du nu så klart udmelder at du – og dermed også Byrådet – er ene ansvarlig for forholdene i Faxe Forsyning.

Debatindlæg skrevet af Fl. Duus Mathiesen

Spørgsmålet er jo rent politisk herefter – hvilken funktion har Faxe Forsynings bestyrelse så egentlig?

Det er jo et rigtig godt spørgsmål – rent politisk ihvertfald!

Men Ole Vive du har ikke svaret præcist på mit spørgsmål – desværre.

Derfor er jeg nødsaget til at gentage.

Ud fra din forklaring så er Knud Erik Hansen formelt indtrådt som medlem i Faxe Forsynings bestyrelse den 7. februar 2019.

Men – og det er og var mit enkle spørgsmål – på hvilket grundlag kan Knud Erik Hansen som bestyrelsesmedlem så underskrive et lånedokument dateret den 31. januar 2019?

Det er jo det der er sket ifølge bilaget til Byrådsmødet.

Og det er alene det jeg har bedt om en forklaring på – og som du fortsat skylder et svar på!

Kunne du så ikke også være så venlig – nu du har forklaret dit ansvarsgrundlag så entydigt – oplyse om hvordan den kommunale forvaltning du er ansvarlig for i 18 år har

undladt at reagere på, at Faxe Forsynings renseanlæg Levetoftevej ikke har efterlevet et krav om opstilling af certificeret måleudstyr for overløb.

Du er fuldt bekendt med at spørgsmålet er stillet til din fagansvarlige direktør – kommunaldirektøren – uden at vi endnu har fået et svar.

Ole Vive – som lodsejer i Faxe Kommune oplever vi da jævnligt at administrationen møder os med formelle krav og sådan skal det selvfølgelig være – såfremt reglerne tilsiger det.

Men netop derfor er det da underligt, at det skal være så besværligt at få en forklaring på en saglig og dokumenteret væsentlig uregelmæssighed fra din kommunale administration i relation til

Vandrådsarbejdet og spildevandsplanens konsekvenser ved udstedelse af kostbare påbud.

 

Kommentarer