Indlæser Begivenheder

Alle arrangementer

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Ordinær generalforsamling i Musikforeningen Samklang

Afholdes onsdag 20. november 2019 kl. 08:00 - 17:00

Indkaldelse til  Onsdag den 20. november kl.19.00 I Faxehallens Cafeteria, Rådhusvej 6, 4640 Faxe.

Der er mulighed for spisning kl 18.00. Dog for egen regning. Hvis du ønsker at spise skal de have din tilmelding senest 15/11-19.

Tilmelding sker til Sally på tlf. 61355696

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab og kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Bo Pommergaard (Næstformand) – stiller op til genvalg

Kenn Bøgeskov Rasmussen (IT-Ansvarlig) – stiller op til genvalg

Sally Bentzon (Kasserer) – Stiller op til genvalg

Derudover skal der vælges 2 billagskontrolanter og 1 billagskontrolantsupplant.

7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

Tid

Dato:
onsdag 20. november 2019
Tidspunkt:
08:00 - 17:00

Alle arrangementer