Haslev

DOT og politiet sætter fokus på tryghed

Det skal være en god og tryg oplevelse at køre med bus, tog og metro. Et nyt samarbejde mellem DOT og politiet sætter nu fokus på, hvordan man som passager skal forholde sig, hvis man oplever krænkende adfærd.

Med en ny informationskampagne vil trafikselskaberne i DOT – DSB, Metroselskabets og Movia – øge opmærksomheden om respektfuld adfærd. Kampagnen skal understøtte, at passagererne kender til og gør brug af muligheden for at henvende sig til f.eks. politiet, chaufføren, kontrolpersonalet eller DOT kundeservice, hvis de oplever, at de selv eller andre er ude for ubehagelige oplevelser eller krænkende adfærd i den kollektive transport.

– Oplevelser af krænkende adfærd i offentlig transport er på niveau med oplevelsen af krænkende adfærd andre steder i det offentlige rum på Sjælland. Det ændrer ikke ved, at enhver krænkende oplevelse er uacceptabel. Vi vil gerne have, at den kollektive transport er et godt sted at være for alle, og derfor vil vi meget gerne, at vi kan få nedbragt andelen af krænkende oplevelser. Som led heri lancerer DOT nu en informationskampagne i samarbejde med politiet for at informere om, hvad man kan gøre, hvis man oplever krænkende adfærd i den offentlige transport, siger DOTs bestyrelsesformand, Camilla Struckmann.

Syv procent af passagererne har inden for det seneste år oplevet krænkende adfærd i bus, tog eller metro på Sjælland. Det er cirka samme niveau som omfanget af krænkelser på arbejdspladsen (7 pct.), i nattelivet (11 pct.), i parker og på pladser (9 pct.), fremgår det af en analyse som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Din Offentlige Transport (DOT). Krænkende adfærd omfatter i undersøgelsen både verbale og fysiske oplevelser, og dækker alt fra krænkende spørgsmål, stødende eller nedladende kommentarer om udseende, seksualitet eller køn til, at nogen er fysisk nærgående eller blotter sig.

DOT har samtidig indledt et samarbejde med politiet, der i efteråret inddrages i uddannelsen af billetkontrollører, ligesom DOTs øvrige kundevendte personale bliver guidet i, hvordan man bedst tager imod en henvendelse om en krænkende oplevelse.

Politikommissær i Den Kriminalpræventive Sektion hos Københavns Politi, Bjarke Alberts, hilser initiativet velkommen.

– Vi opfordrer generelt borgerne til at anmelde lovovertrædelser uanset, hvor de finder sted. Udsættes man for eller overværer man en lovovertrædelse, er det en god idé at forsøge at sikre vidner og om muligt dokumentation for hændelsen. Og så er det vigtigt ikke at gå på kompromis med egen sikkerhed, siger Politikommissær Bjarke Alberts. Han har derfor følgende råd, hvis man selv eller ens medpassagerer oplever lovovertrædelser:

– Anmeld lovovertrædelser
– Søg at sikre vidner og/eller dokumentation for hændelsen
– Gå ikke på kompromis med egen sikkerhed

DOTs bestyrelsesformand Camilla Struckmann henviser til, at der er videoovervågning i langt hovedparten af de busser, tog og metro, der kører i DOTs område samt på stationer, og at materialet kan udleveres til politiet. Desuden er der chauffører i alle Movias busser og togførere med i DSB’s Fjern og Regionaltog, der kan kontaktes under kørslen.

– I DOT registrerer vi som noget nyt særskilt henvendelser fra kunder, der har været udsat for krænkende adfærd i bus, tog eller metro. Vi opfordrer samtidig kunderne til hurtigt at anmelde krænkende adfærd til politiet, der har mulighed for at få udleveret videoovervågningen fra bus, tog eller metro, siger Camilla Struckmann.

Kommentarer