Faxe

Faxe Kommune styrker indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 

PPR i Faxe Kommune har fået tildelt midler fra satspuljen i årene 2021-22 til implementering af lettere behandling.

 

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samarbejder i dag primært med dagtilbud og skoler om at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge.
Herunder at bistå dagtilbud og skoler om pædagogisk psykologisk rådgivning i forbindelse med specialpædagogisk undervisning og anden special pædagogisk bistand for børn og unge med særlige behov

Med satspulje midler på 3,9 millioner kroner kan PPR i projektperiode på to år ansætte flere psykologer til at arbejde med lettere behandling knyttet til angst og skolefravær.

Den lettere behandlingsindsats målrettes individuelle psykiske problemstillinger/vanskeligheder med henblik på at øge elevens trivsel.
Målgruppen er børn og unge i alderen 6 – 18 år i mistrivsel og med risiko for at udvikle en psykisk lidelse og som har behov for en lettere behandlingsmæssig indsats i et kortere forløb.

Indsatsen i PPR er et led i Børn i Fællesskaber, en indsats der har til formål at give flere børn og unge en større mulighed for tættere tilknytning til almenområdet.

 

 

Kommentarer