Faxe

Fire Forsyninger: Sammen er vi stærkere

Gennem Kompetencecenter Sjælland, i daglig tale KCS, arbejder fire Sjællandske forsyningsselskaber, Kalundborg Forsyning, Ringsted Forsyning, Faxe Forsyning og Odsherred Forsyning sammen om at lave fælles udbud og indkøb, tilbyde mere uddannelse til medarbejderne, samt undersøge potentialet på fælles IT-løsninger. Samarbejdet går så godt, at selskabets aktiviteter er blevet udvidet her i år 2020.

– Et godt eksempel er de stigende omkostninger til analyser og prøvetagning på vand- og spildevandsområdet. Vi har netop gennemført et fælles laboratorieudbud via KCS, for at få mere volumen i udbuddet, så det bliver attraktivt for leverandørerne at byde ind med nogle gode priser, siger direktør i Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller.

– Vi er også i gang med en større indkøbsanalyse, for at se, hvilke varer og tjenesteydelser, som alle fire Forsyninger jævnligt indkøber, så vi kan lave nogle gode fælles udbud og rammeaftaler på alt lige fra dæksler og brøndgods, til revisor- og landmålerydelser, samt renovering af vand- fjernvarme- og kloakledninger, lyder det fra Marianne Almindsø, direktør i Faxe Forsyning.

Forsyningsbranchen på Sjælland har de seneste år set en række fusioner, hvor lokale forsyningsselskaber har slået sig sammen til én stor forsyning med flere ejerkommuner. Denne mulighed har også været oppe at vende i de fire KCS Forsyninger: Kalundborg, Faxe, Ringsted og Odsherred, men i alle fire kommuner, har det politiske bagland valgt at bibeholde det lokale forsyningsselskab.

– Vi er jo alle fire en slags provins-forsyninger, så jeg kan godt forstå, at de lokale politikere ønsker at værne om de lokale arbejdspladser, selvstændigt ejerskab af forsyningen, og ikke mindst nærheden til kunderne og de særlige erhvervsinteresser, der kan være i en mindre kommune, siger direktør i Odsherred Forsyning, Fanny Villadsen.

Men ifølge direktør i Ringsted Forsyning, Janne Hansen, betyder det ikke, at Forsyningerne ikke skal drives effektivt, og levere de årlige besparelser, som staten kræver af selskaberne.

– Vi er jo ikke i konkurrence med hinanden, så vi kan frit dele viden og indgå samarbejder, og det er netop det vi gør for at blive mere effektive.

Udover fælles indkøb og udbud, lægger KCS-samarbejdet stor vægt på videndeling i en teknisk og økonomisk kompleks branche. F.eks. afholdes der temadage, hvor driftsfolk eller ingeniører kan udveksle erfaringer på nørdede emner som renseanlæg og pumpestationer, ligesom der er flere specialistnetværk og kurser, der udbydes til medarbejderne i de fire Forsyninger via KCS. – På den måde hjælper vi hele tiden hinanden med at blive stærkere, og løfte kompetenceniveauet blandt medarbejderne. Vi kan sagtens arbejde sammen og opnå stordriftsfordele, uden at fusionere, lyder det enstemmigt fra direktørerne i de fire forsyningsselskaber.

Kommentarer