Faxe

Flere læseheste på vej med målrettede puljemidler

Faxe Kommune har fået penge til at udvide arbejdet med at styrke skolebørnenes læselyst og læseglæde. Børne- og Undervisningsministeriet samt Slots- & Kulturstyrelsen er de glade givere.

Børn og unges lyst og evne til at læse er guld værd.

Både når det gælder deres senere valg af uddannelse, og når det gælder læsning af fantasifulde og spændende historier gennem hele livet.

Derfor arbejder Faxe Kommune også målrettet og succesfuldt på at skabe de bedst mulige betingelser, så flest mulige børn og unge får gode oplevelser med at læse – allerede tidligt i deres liv. Det er vigtigt. Tidlige, gode læseoplevelser sætter tonen for læseglæden for de fleste børn og unge.

Indsatsen har allerede båret frugt. De seneste tre års målrettede arbejde peger på en klar tendens:

• Faxe Kommune har en tydelig positiv fremgang i antallet af børn, som efter børnehaveklassen er parate til at møde den første læseundervisning.

• Og kommunen har et tilsvarende fald i børn, der er i risiko for at udvikle vanskeligheder med at læse og skrive.

Dette stærke arbejde har Børne- og Undervisningsministeriet og Slots- & Kulturstyrelsen vendt tommelfingeren op til.

De har givet henholdsvis 250.000 kroner og 160.000 kroner til konkrete indsatser, som derfor hen over de næste år udvider potentialet.

Det ene projekt – De fantastiske fire – skal støtte børn til bedre at kunne huske og forstå de tekster, de møder i skolen og i livet. “De fire” henviser til fire grundlæggende læsestrategier, som eleverne skal kende, og som støtter dem i læsningen.

Fem skoleafdelinger deltager de næste tre år, og både læse- og faglærere får bedre muligheder for at arbejde tættere sammen med børn, forældre og kollegaer.

Det andet projekt indebærer, at pædagoger og bibliotekarer samarbejder om at skabe aktiviteter og rum, der understøtter børns læsning og lytning, samt deres formidling af læseoplevelser til andre børn. Det er målrettet SFO Nordlysets børn i indskolingen og løber i næste skoleår.

– Vi skal bidrage til at skabe nogle gode læsevaner tidligt i børnenes liv. Det får de stor glæde af både mens de er små, og når de er voksne, siger Mikkel Dam, formand for Børn & Læringsudvalget, der glæder sig over de tildelte puljemidler, som er god rygstøtte til det arbejde, Faxe Kommune allerede er i gang med.

– Vores indsats er solidt plantet i et bredt samarbejde. Mange har del i den succes, vi nu kan se efter nogle års arbejde. Det gælder samtlige voksne, der har del i børns sprog- og læseudvikling. Det fagprofessionelle personale i sundhedsplejen, PPR, dagtilbud og i skolen, og ikke mindst forældrene som virkelig betydningsfulde rollemodeller. Jeg glæder mig over, at vi bidrager til så vigtige færdigheder hos børnene, som kan bruge læsning uanset, hvor livet bærer dem hen, siger Mikkel Dam.

Kommentarer