Haslev

Flere projekter sikrer de bløde trafikanter

Cykelsti på Maglemosevej i Haslev, 2 minus 1-vej på Præstevej i Faxe og asfalteret sti ved boldbanen i Faxe skal i løbet af 2019 gøre det mere trafiksikkert at færdes i dele af Haslev og Faxe.

Teknik- og Miljøudvalget har nu besluttet, hvilke projekter fra Faxe Kommunes cykelstrategi, der skal laves i 2019.

– At skabe sikre forbindelser for cyklister og sammenhængende stisystemer for netop cyklisterne i vores bysamfund er en prioritet for byrådet. Derfor glæder det mig, at Teknik- og Miljøudvalget har udpeget nogle helt centrale projekter, som vil komme både cyklende børn og voksne til gavn, siger Eli Jacobi Nielsen, formand for Teknik- & Miljøudvalget.

– Vi har været privilegerede de seneste år, fordi vi har fået et supplement fra “puljen til fremme for cyklisme” til nogle af vores projekter. Det er tilfældet med projektet i Søndergade og Troelstrupvej i Haslev, hvor der bliver etableret cykelsti i begge sider af vejen. Men også i år, hvor vi har fået 1,1 millioner kroner, som betyder, at vi kan gennemføre cykelstiprojektet på Maglemosevej, tilføjer Eli Jacobi Nielsen.

Cykelstier på Maglemosevej
Med projektet på Maglemosevej bliver vejen til Nordskovskolen mere sikker for de bløde trafikanter, når cykelstien bliver etableret. Med den nye lysregulering ved krydset Lysholm Allé og Maglemosevej og kommende cykelsti er håbet, at flere skoleelever vil benytte dén rute frem for Bækvej. Her er der nemlig ofte tung trafik; lastbiler og busser.
Grundejerne i området vil i løbet af 2019 blive indbudt til et informationsmøde om projektet, før arbejdet går i gang.

2 minus 1 vej på Præstøvej i Faxe
I Faxe by sker der også forbedringer for cyklisterne. Der bliver lavet en såkaldt 2 minus 1 vej fra Rådhusvej til syd for Rosenvænget. Det betyder, at der markeres cykelsti med stiplede linjer i hver side af vejen, så der i princippet er markeret én kørebane. Når to biler møder hinanden, trækker de så mod højre ud over de stiplede linjer. Farten bliver skiltet ned til 40 km/t på den strækning. Og samtidig bliver der skiltet med parkering forbudt på hele strækningen, da kantbaner ellers ikke kan bruges af cyklister, når der er parkerede biler. Vejen giver forbindelse mellem bymidten og området ved Faxe Sundhedscenter.

Sti nord for boldbanen i Faxe
I 2019 bliver der også etableret en bedre forbindelse i den vestlige del af Faxe til Rolloskolen.

Der bliver etableret en dobbeltrettet, asfalteret sti med belysning. Lige nu er der en trampesti på tværs af boldbanen, som viser behovet for en forbindelse, og der vil komme mere aktivitet i området, når Østsjællands Museum flytter ind på det gamle rådhus. Ved at lave en asfalteret sti med belysning – der er let at rydde sne på og salte om vinteren – laver kommunen en trafiksikker og tryg adgang til skole og institution hele året.

Kommentarer