Haslev

Fokus på vandets hemmeligheder

Foto: Faxe Kommune

I forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen, der i år sætter fokus på vandets hemmeligheder, har elever fra Bavneskolens 7. klasser været ude og undersøge det lokale vandløb.

Tryggevælde åer derfor blevet undersøgt for, hvordan dyr er tilpasset livet under vand, og hvilke betingelser, der skal til, for at der kan være liv. Allerede tidligt på året har eleverne været ude og foretage målinger, for at kunne sammenligne med efterårets undersøgelser.

Planen er, at der også skal laves målinger resten af skoleåret, for at sammenligne årstidernes skiften i vandløbet. Eleverne har arbejdet undersøgende og været nysgerrige på mere viden. Al den viden de har fået, har de formidlet videre til en yngre årgang på skolen med stor succes.

Projektet er finansieret af Naturvidenskabsfestivals uddelingspulje, hvorfra Bavneskolen fik midler og dermed mulighed for at investere i materialer til at gennemføre naturfagsdagene.

Puljen er i år gået til aktiviteter, der bidrager til at børn og unge udvikler naturfaglige kompetencer gennem nye og spændende oplevelser. I år under Naturfestivalens tema: Vandets hemmeligheder.

Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med science blandt børn og unge. Ugen kan udgøre et frirum, hvor der eksperimenteres med nye undervisningsmetoder, emner og samarbejder, som kan inspirere til resten af årets undervisning. Festivalen finder sted hvert år i uge 39 og har over 150.000 deltagende elever. Den er arrangeret af Astra – det nationale naturfagscenter.

Kommentarer