Haslev

Folkeskov på vej i Haslev

Faxe Kommune har som led i initiativet Danmark Planter Træer modtaget tilsagn om tilskud til rejsning af 5,2 hektar skov på offentlige arealer vest for Haslev ved den tidligere Lysholm Skole.

Skoven tænkes udformet som en læringsskov, og er opdelt i tre områder med forskellig beplantning, der hver især skal fremvise forskellige formål med skovrejsning: klimaskov, biodiversitetsskov og rekreativ skov. Skoven skal danne rammen om, at borgere kan lære mere om de danske skoves forskellige roller så som levested for dyr og planter, CO2-“støvsuger” og -lager, rekreative områder med mere.

Faxe Kommune ser herigennem også et stort potentiale for et samarbejde med kommunens skoler, hvor skoven vil kunne fungere som et udflugtsmål og udendørslaboratorium for skolerne i forbindelse med undervisningen i biologi og natur & teknik.

Haslev Folkeskov bliver herudover en skov med tryk på FOLK. Skovens stisystem, opholdssteder og faciliteter skal planlægges i fællesskab med haslevborgerne og andre interesserede foreninger og brugere. Kommunen vil derfor i det nye år indbyde borgerne til debat omkring, hvilke stier og faciliteter skoven skal indeholde.

Rejsningen af de 5,2 hektar Haslev Folkeskov er et led i den landsdækkende indsamling “Danmark Planter Træer” foranlediget af Growing Trees Network Foundation, TV2 og Danmarks Naturfredningsforening. Indsamlingen foregik med et stort show, hvor Camp Adventures Skovtårn i Brødebækskoven var kulisse, og formålet var ikke mindst at sætte fokus på, hvad danskerne selv kan gøre for at håndtere klimaudfordringerne, beskytte vores fælles grundvand, skabe levesteder for dyr og planter med mere.

Faxe Kommunes formand for Teknik- og Miljøudvalget, Eli Jacobi Nielsen, glæder sig på kommunens vegne over, at der nu er givet tilsagn om tilskud til rejsning af Haslev Folkeskov.

– Det er en glædelig nyhed, at Haslev nu får en offentlig skov til gavn for byens borgere, det brede friluftsliv og naturen. Haslev Folkeskov er et af de første konkrete initiativer i gennemførelsen af kommunens strategi for øget adgang til naturoplevelser, der blandt andet handler om at synliggøre, sikre adgang og skabe gode naturoplevelser, der både har værdi for bosætning, sundhed, indlæring og det brede friluftsliv. Vi ser frem til at arbejde videre med skovprojektet, siger Eli Jacobi Nielsen.

Faxe Kommune forventer, at der bliver afholdt et planteevent i foråret 2020, som optakt til at folkeskolen bliver plantet.

Kommentarer