Haslev

Haslev-skole har succes med karakterløft

Målrettet, skarp indsats for at øge karaktergennemsnittet i dansk og matematik hos de ældste elever bærer frugt. Midtskolens afdeling Sofiendal får på ny penge fra Undervisningsministeriet.

Midtskolens afdeling Sofiendal har for andet år i træk modtaget 1,3 millioner kroner fra Undervisningsministeriet til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen.

Midlerne kommer som præmie for den stærke indsats, skolen har ydet for at løfte karaktergennemsnittet hos de af eleverne i 8. og 9. klasse, som har udfordringer i matematik og dansk.

I forbindelse med puljens andet år modtager en skole kun præmiebeløb, hvis de kan dokumentere resultater: Nemlig, at der er sket en reduktion på mindst 10 procentpoint i skolens andel af elever, som ikke opnår 4 i gennemsnit i dansk og matematik.

For afdeling Sofiendal er der sket et bemærkelsesværdigt fald på 23,98 procent i forhold til udgangspunktet (som er et gennemsnit baseret på skoleårene 2013-2016).
Med andre ord; langt, langt flere elever får nu bedre karakterer på skolen.

Skoleleder Mette Løvbjerg er stolt og glad.

– Det er så vigtigt for vores elever i udskolingen. Når det gælder karaktergennemsnittet i dansk og matematik er der meget på spil. Hvis de ikke får et gennemsnit på mindst 4 i folkeskolens 9. klasseprøver i hvert af fagene dansk og matematik, kan de ikke komme ind på en ungdomsuddannelse, siger Mette Løvbjerg og tilføjer om den nådesløse konsekvens:

– For nogle betyder det, at de aldrig kommer i gang. For andre betyder det, at de skal en noget længere omvej for at kunne tage den ungdomsuddannelse, de ønsker sig. Derfor er jeg også stolt og glad for, at vores målrettede indsats, viser så gode resultater. Vi gør faktisk en forskel.

Mikkel Dam, formand for Børn & Læringsudvalget, er glad på elevernes vegne.

– Det er en flot indsats, som viser at målrettet og ambitiøst arbejde giver resultater. Det kan skole og lærere være stolte af. Og så glæder jeg mig på elevernes vegne. Det er så vigtigt, at de har så mange kort på hånden som muligt, når de skal videre efter folkeskolen, siger Mikkel Dam og tilføjer:

– Det er en prioritet for os at øge antallet af unge, som kommer videre i ungdomsuddannelse. Det her er et af de gode eksempler på, hvad vi kan, når vi sætter ind på den helt rigtige måde.

Skolen har gennem de seneste to år sat flere indsatser i værk.

Det ene er et intensivt turboforløb for de elever, som er udfordret. De bliver sat sammen og får skræddersyet et forløb, der passer præcis det deres niveau. Det kan være man genbesøger undervisningsmateriale fra tidligere klassetrin, som de øver – man bladrer tilbage i stoffet for at blive knivskarp i det.

Skolen har også sat fokus på fravær – eller måske rettere – tilstedeværelse. Jo mere fravær fra skolen desto dårligere trivsel og svagere resultater får eleverne. Det har man systematisk rettet op på med konkrete aftaler med eleverne – for nogle elevers vedkommende gennem personlige samtaler, vejledning og praktik i lokale virksomheder.

Der er også blevet brugt midler på den “almindelige” specialundervisning. Blandt andet i form af brug af læseløft, bogstavkurser og hjælp til brug af læse/skrivestøtte programmer.

Og så er der sat ind i forhold til flersprogede elever. Her arbejder skolen med særligt tilrettelagte forløb. Til at understøtte arbejdet er der udpeget en flersprogsvejleder.

– Vores kernelærere inden for vores indsats er også med i forskellige forløb med Undervisningsministeriets konsulenter. Og de er med i netværk med lærere fra andre skoler i landet, som arbejder med dette. Det giver god vidensdeling og inspiration. De 1,3 millioner skal bruges på at fastholde og udvikle vores indsats, siger skoleleder Mette Løvbjerg.

Kommentarer