Haslev

Ledernes Hovedorganisation runder 125.000 medlemmer

På et arbejdsmarked, hvor færre og færre er organiserede, er vi stolte over at have oplevet konstant medlemsfremgang, siger Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation.

Ledernes Hovedorganisation har i dag nået en milepæl og rundet 125.000 medlemmer.

– Ledernes Hovedorganisation har over årene udbygget sin position som Danmarks suverænt største og mest indflydelsesrige organisation for ledere. Det er værd at notere sig, at medlemstallet de seneste år er steget betragteligt. Faktisk er det næsten fordoblet de seneste 25 år. Vel at mærke i en tid, hvor færre og færre danskere generelt er medlemmer af en faglig organisation, siger Svend Askær, formand for Ledernes Hovedorganisation.

Ledernes Hovedorganisation rummer i dag de tre søsterorganisationer Lederne, PRO og Virksom. De to sidstnævnte blev etableret i 2016 og optager henholdsvis funktionærer, der selv forhandler løn og kontrakt, og selvstændige.

– På den måde rummer Ledernes Hovedorganisation det moderne, dynamiske arbejdsmarked. Man kan bevæge sig fra at være leder til betroet medarbejder uden ledelsesansvar til måske at blive selvstændig en periode – eller den anden vej rundt – uden at forlade Ledernes Hovedorganisation, siger Svend Askær.

Han håber, at medlemsskaren bliver udvidet yderligere de kommende år, gerne gennem aftaler med mindre lederorganisationer som den, der blev indgået med Søfartens Ledere tidligere på året. Aftalen indebar, at cirka 4.000 medlemmer af Søfartens Ledere blev optaget i Ledernes Hovedorganisation 1. oktober og i den forbindelse blev til Lederne Søfart.

Fakta om Ledernes Hovedorganisation

Ledernes Hovedorganisation blev stiftet i 1899 og siden er organisationen vokset hastigt, både gennem sammenlægninger og gennem medlemsvækst. Ledernes Hovedorganisation består i dag af tre medlemsorganisationer med hver sit fokusområde. Lederne er organisationen for ledere og særligt betroede medarbejdere, PRO er organisationen for funktionærer, der selv forhandler løn og kontrakt, og Virksom er organisationen for selvstændige. Derudover har Ledernes Hovedorganisation også den tværgående arbejdsløshedskasse A-kassen LH.

Kommentarer