Haslev

Millioner på vej til turismen i SydkystDanmark og Sydhavsøerne

Møns Klint rettigheder: VisitSydsjælland-Møn A/S

SydkystDanmark og Sydhavsøerne er netop bevilget to millioner kroner til international markedsføring. Den nye store bevilling vækker jubel hos de to turistorganisationer, der nu kan tale med endnu større stemme i den udenlandske markedsføring, og det giver håb om endnu flere udenlandske turister i de kommende år og dermed nye arbejdspladser.

 –SydkystDanmark og Sydhavsøerne vil være en attraktion, ikke en tankstation! Vi har virkelig svært ved at få armene ned i dag, lyder det samstemmende fra Martin HH Bender, direktør i VisitSydsjælland-Møn A/S og Brian Lindorf Hansen, destinationschef i VisitLolland-Falster.

Årsagen til jublen fra de to destinationsselskaber er, at de netop er blevet tildelt to millioner kroner til international markedsføring af Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster. Midlerne stammer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til fremme af turismen i Danmark.

Det her er et klart signal fra Erhvervsstyrelsen om, at vi har fat i noget helt rigtigt med den tværkommunale alliance. I fællesskab har vi ét af Danmarks absolut bedste turismeprodukter og de 2 millioner kroner giver os ekstra styrke til at fortælle vores historie i resten af Europa, siger Martin HH Bender.

Vi har mange internationale gæster fra en bred vifte af lande og vi får nu mulighed for via de yderligere midler at sætte endnu mere skub i at udnytte det potentiale, der er på de internationale markeder i de kommende år, siger destinationschef Brian Lindorf Hansen, Visit Lolland-Falster og fortsætter:

Det tætte samarbejde med erhvervet og muligheden for at endnu flere nu vil sætte fokus på de internationale markeder, da synergierne kan blive endnu større, ser vi frem til at udvikle.

VisitSydsjælland-Møn og VisitLolland-Falster har i fællesskab ansøgt om midler igennem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til lokale og tværgående turismeprojekter. Midlerne er ansøgt inden for kategorien international markedsføring med titlen:  Internationalt markedsføringssamarbejde i Østersøregionen mellem VisitLolland-Falster og VisitSydsjælland-Møn.

De ekstra penge til markedsføringen skal selvfølgelig skabe vækst i de udenlandske overnatninger, og dermed en øget omsætning i turismen. I sidste ende vil det altså også kunne skabe flere arbejdspladser i vores destinationer, siger Martin HH Bender.

De to turismeorganisationer etablerer et markedsføringssamarbejde, hvor det samlede område Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster og de mange attraktioner i området blive markedsført på fire markeder; Tyskland, Holland, Sverige og Norge.

Det er planen, at midlerne skal gå til markedsføringskampagner lige som der også vil blive lagt stor vægt på at bearbejde udenlandske medier. Også brugen af de såkaldte influencers er en del af kampagnerne i udlandet.

Fakta:

Bevillingen på de to millioner kroner bliver fordelt over de kommende tre år 2020-2022 og kommer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsens pulje til lokale og tværgående turismeprojekter

VisitSydsjælland-Møn dækker kommunerne: Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg

VisitLolland-Falster dækker kommunerne: Guldborgsund og Lolland

Statistik:

Overnatninger i alt for det samlede område (6 kommuner): 2.814.227 kommercielle overnatninger.

Af disse er 37% af overnatningerne internationale

Samlet set har de to destinationer en turismeomsætning på 5 mia. (2017)

Kommentarer