Dalby

Orienteringsmøde i Dalby Menighedshus

Menighedsrådets formand mfl. giver en orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og om opgaverne for det kommende menighedsråd.

Der vil blive redegjort for visioner, og det seneste årsregnskab samt kommende budget forelægges.

Formanden vil orientere om reglerne for opstilling af kandidater på valgforsamlingen den 19. september samt om det antal kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

På mødet er der mulighed for en afklaring af, hvem der evt. kunne være interesseret i at opstille som kandidater, eller stedfortrædere på valgforsamlingen,

Menighedsrådet vil åbne for en debat med ønsker og ideer til det kommende menighedsråds valgperiode.

Er vores sal ikke stor nok, vil vi holde et havemøde, så vi kan sikre den fornødne ”Coronaafstand”.  Vi ses!

Med venlig hilsen

Sdr. Dalby Menighedsråd

Dato: tirsdag den 18. august 2020, kl. 19:00

Sted: Sdr. Dalby Menighedshus, Karisevej  63, Dalby, 4690 Haslev

Kommentarer