Haslev

Positiv generalforsamling hos Business Faxe

Onsdag den 27. marts afholdt Business Faxe endnu en gang generalforsamling.

Bestyrelsesformand Sten Corfix Jensen konstaterede, at 2018 var et konsolideringsår for Business Faxe, men også var et år, hvor Business Faxe viste at de kan lykkes med adskillige succesrige tiltag, selvom oddsene er dårlige. Trods diverse udfordringer og ændringer er Business Faxe stadig stærkt forankret i det lokale erhvervsliv, og er som organisation både samlet og proaktiv samtidig med at de er erhvervslivets talerør og omdrejningspunkt for vækst og udvikling.

Direktør Tomas Legarth berettede, at Business Faxes mål for 2018 var at revitalisere organisationen samt genskabe tilliden i det lokale erhvervsliv og blandt samarbejdspartnere – og at de er nået målet. Vi har en velfungerende organisation, tilfredshed med deres ydelser blandt virksomhederne samt et godt og spirende samarbejde med erhvervsorganisationerne i de omliggende kommuner og i regionen.

Generalforsamlingen blev afholdt i erhvervshuset Grobund på Finlandsgade i Haslev, som Business Faxe driver og udlejer til produktions-, lager- og logistikvirksomheder. Tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter var på valg. Tre modtog genvalg og bestyrelsen pegede på to yderligere, som alle blev valgt uden modkandidater. Bestyrelses er dermed igen blevet styrket, denne gang med to stærke profiler, der blandt andet styrker bestyrelsens kompetencer indenfor bygge og anlægsbranchen.

Bestyrelsen består dermed af nyvalgte Louise Würtz fra Würtz Brolægning og Anlæg, formand Sten Corfix Jensen, Advokatfirmaet Svendsen, næstformand Lars Huge, Huge Consulting Aps, salgsdirektør Aage Wolff-Sneedorff, Consista, filialdirektør Jon Helqvist, Møens Bank og direktør Gregers Münter, Rønnede Kro.

Suppleanterne Nanna Søndergaard, Danske Bolig og Tine Larsen, Kærskovgård Bed & Breakfast, der har ydet en fantastisk indsats de seneste 2 år, havde begge af tidsmæssige årsager valgt ikke at genopstille. De nye suppleanter blev Baron Ivan Reedtz-Thott, Feddet Strand Resort, som stillede sin bestyrelsespost til rådighed for Louise Würtz og nyvalgte direktør Leif Petersen fra Johs. Møllers Maskiner A/S.

Ud over formandens og direktørens beretninger var dagsordenen kun præget af lidt spørgsmål til og drøftelser af Kommunens udbud af erhvervsfremmeopgaven. Blandt de ellers veloplagte og positive fremmødte medlemmer var der en generelt undren over Kommunens håndtering af processen, som på ingen måde gavner det lokale erhvervsklima. Dirigenten afsluttede den formelle del af generalforsamlingen ved at sige tak for ualmindelig god ro og orden. Efterfølgende blev de fremmødte tilbudt en dejlig tapas tallerken og efterfølgende kaffe og kage mens der blev snakket lystigt.

Kommentarer