Faxe

Pressemeddelelse fra Faxe Ældreråd

Ældrerådet har gennemgået de foreliggende budgetforslag fra alle centre/politiske udvalg, og har bemærkninger til følgende:

Plan & Kulturudvalget
Nedlæggelse af lydavisen til synshandicappede brugere.
Lukke bibliotek/borgerservice om lørdagen i Haslev og om fredagen i Faxe

Senior & Sundhedsudvalget

Der er her tale om en bred vifte af forslag, der omfatter brugerbetaling på kørsel til dagcenter, brugerfinansierede robotstøvsugere i stedet for støvsugning, ændring af hyppighed for medicindosering udført af hjemmeplejen, nedlæggelse af klippekort- ordning for borgere i eget hjem, reduktion på vikardækning i køkkenerne på plejecentre og en lang række besparelser på hjemmeplejen og plejecentrene.

Vel vidende at der måske skal spares, er det paradoksalt, at regering og folketing vedtager det ene forslag efter det andet, der alle til formål at styrke indsatsen omkring de ældre og deres forhold, og at kommunen i samme moment drøfter
forslag, der har den modsatte virkning.

De fremlagte forslag indebærer, at der pålægges ledelsen i Center for Sundhed og Pleje et ikke ubetydeligt ansvar, for at det overhovedet kan gennemføres på et niveau der kvalitetsmæssig er i orden – specielt baseret på at Faxe kommune er blandt de 20 ud af 98 kommuner, som har de laveste omkostninger til ældre (+67 år) iflg. Social- og indenrigsministeriets nøgletal for 2018.

Afslutningsvis skal ældrerådet udtale, at det er med megen skepsis, vi ser de fremsatte forslag til besparelser på ældreområdet, når der henses til de sager, der daglig florer i radio/tv og den skrevne presse. Vi er selvfølgelig bevidste om, at der er mange forskellige årsager til disse sager, men massive besparelser befordrer ikke god tone og arbejdsglæde, hos de medarbejdere der hver dag år ud og ind, skal tage vare om de mest sårbare borgere.

Kommentarer