Haslev

Region Sjælland går nye veje

Region Sjælland går nye veje til gavn for patienter og ansatte.

 

– Indsatsen “Brug af flere faggrupper” skal sikre, at regionen også fremover kan løse sine opgaver på sundhedsområdet. Det gavner patienterne, når vi tænker nyt, siger udvalgsformand Gitte Simoni.

Der er rift om læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Derfor vil Region Sjælland gå nye veje for at sikre, at sygehusene også i fremtiden har de rigtige kompetencer.

Regionsrådet har længe haft fokus på at sikre, at regionen også i fremtiden har de medarbejdere, der er brug for. Det sidste halve år har samtlige sygehuse og psykiatrien indsamlet eksempler på, hvordan man rundt omkring har tilrettelagt arbejdet på nye måder for at sikre, at patienter bliver mødt med høj faglighed og kvalitet. Eksemplerne er netop blevet fremlagt for Regionsrådet i rapporten “Brug af flere faggrupper”.

– Selvom der bliver uddannet flere læger og sygeplejersker, må vi bare erkende, at vi ikke kan skaffe flere hænder til sundhedsvæsenet i Region Sjælland fra den ene dag til den anden. Derfor har vi valgt at se på, om vi kan løfte vores kerneopgaver på nye måder. Vi har fantastisk dygtige medarbejdere, og der arbejdes mange steder med give dem de rammer og vilkår, der gør det muligt at bruge dem bedre og smartere. Det er disse erfaringer, vi gerne vil sprede, så andre kan lade sig inspirere, siger Gitte Simoni, formand for Udvalget for arbejdsmiljø og rekruttering.

– “Brug af flere faggrupper” er ikke endnu en rekrutteringskampagne, understreger hun. Indsatsen er rettet mod de medarbejdere, der allerede er ansat i Region Sjælland. Det handler primært om at sprede gode eksempler på, hvordan man på regionens sygehuse har arbejdet innovativt og fleksibelt med nye måder at løser opgaver på.

– Vi skal give plads til at kreative løsninger på vores rekrutterings- og kompetenceudfordringer. Det handler om at bruge vores dygtige medarbejdere endnu bedre. Grænserne mellem “vi mangler folk” til “vi mangler kompetencer” flytter sig. Vi er nødt til at afprøve ting, der giver os de kompetencer, der er brug for – enten direkte ved, at nye faggrupper får nye opgaver eller mere indirekte ved, at flere faggrupper finder nye veje sammen, mener Gitte Simoni.

Eksemplerne skal inspirere

Allerede i dag bliver der arbejdet på nye måder mellem faggrupper og funktioner på regionens sygehuse og i psykiatrien. I projektet “Brug af flere faggrupper” er der indsamlet næsten 100 eksempler på, hvordan man kan arbejde med de udfordringer, som mangel på bestemte fagligheder skaber. Kataloget skal deles for at inspirere de enheder, der er udfordret.

– Erfaringerne fra sygehusene og psykiatrien viser, at det gavner patienterne, når vi tænker nyt om rekrutteringsudfordringer. For eksempel kan det give kortere ventetider, hvis sygeplejerskerne enkelte steder hjælper lægerne med opgaver, de plejer at tage sig af, og vi kan give patienterne en bedre behandling, hvis for eksempel fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere indgår i nye sammenhænge i patienternes behandlingsforløb. Vi vil have et stærkt ledelsesfokus på, at de gode eksempler bruges. Patienterne skal også fremover opleve god kvalitet, og vi skal fortsat kunne overholde deres rettigheder. Det kræver nytænkning, siger udvalgsformand Gitte Simoni.

Indsatsen “Brug af flere faggrupper” blev startet op i 2017 og fortsætter de kommende tre år.

Kommentarer