Haslev

Region Sjælland vil standse social dumping

Region Sjællands nye kontrolteam er trukket i arbejdstøjet. Fra venstre Dorte Nielsen, Tanja Egholm Møller og kontrolteamets leder, Carsten Kibugi Røjgaard. Foto: Bo Aagaard Simonsen

Region Sjælland opruster mod social dumping med hotline og kontrolteam. Vi vil kun arbejde sammen med virksomheder, der behandler medarbejderne ordentligt, siger udvalgsformand.

Region Sjælland vil sætte en stopper for social dumping hos virksomheder, som regionen samarbejder med. Derfor har regionen nu åbnet en hotline, hvor man anonymt kan anmelde social dumping eller urimelige arbejdsvilkår hos regionens samarbejdspartnere. Snart vil Region Sjælland også sende et kontrolteam på uanmeldte besøg på byggepladser og hos virksomheder, der arbejder for regionen.

Region Sjælland indførte arbejdsklausuler og sociale klausuler i 2015, og det er denne politik, der bliver skærpet, fortæller Gitte Simoni, formand for regionsrådets udvalg for arbejdsmiljø og rekruttering.

– Vi har nul-tolerance overfor social dumping. Vi vil kun arbejde sammen med virksomheder, der behandler deres medarbejdere ordentligt. Spillereglerne bliver skrevet ind i kontrakterne med vores samarbejdspartnere, men vi har vurderet, at der er brug for at skrue op for kontrollen, siger Gitte Simoni.

Region Sjællands krav om arbejdsklausuler og sociale klausuler gælder på bygge- og anlægsprojekter og ved større serviceudbud om for eksempel tolkeydelser, vinduespolering, håndværkere, drift af sygehusvaskeri, drift af almen lægepraksis og arealpleje af grønne områder og vintervedligehold. Klausulerne skal både overholdes af virksomheden, der har indgået aftale med regionen, og af virksomhedens underleverandører i alle led. Klausulerne betyder, at løn- og ansættelsesforhold skal følge overenskomstmæssige vilkår hos virksomhederne, og at virksomhederne skal oprette uddannelsespladser til lærlinge og elever. Social dumping er for eksempel, når dansk eller udenlandsk arbejdskraft får en timeløn, der ligger under det sædvanlige danske niveau.

Kontrolteam rykker ud

Hvis man ringer eller sender en mail til Region Sjællands nye hotline om social dumping, går beskeden direkte til regionens kontrolteam, som har oprettet en særlig enhed, der skal holde øje med, om regionens arbejdsklausuler og sociale klausuler bliver overholdt. Til daglig foregår kontrolarbejdet ved skrivebordet i Regionshuset i Sorø, men snart vil kontrolteamet også rykke ud på arbejdspladserne og lave stikprøvekontrol.

– Vi kommer uanmeldt, så vi kan få et reelt billede af, hvordan forholdene er på arbejdspladsen. Vi vil snakke med medarbejderne og med ledelsen, og vi kan blandt andet bede om at se ansættelsesbeviser, timesedler, uddannelsesaftaler og praktikantplaner, fortæller Carsten Kibugi Røjgaard, som er leder af kontrolteamet.

Kontrolteamet skal også have fokus på forebyggende aktiviteter, for eksempel ved at holde møder med leverandører, kontraktansvarlige og byggeledere og gennem samarbejde med faglige organisationer.

Fakta: Hotline om social dumping

Hvis du har mistanke om at der foregår social dumping eller er urimelige arbejdsvilkår på en arbejdsplads, hvor der arbejdes for Region Sjælland, kan du melde det anonymt på Region Sjællands hotline:

22 40 00 11
socialdumping@regionsjaelland.dk

 

 

Kommentarer