Faxe

Så mange nye virksomheder fik Faxe i 2020

Det var svært at drive en virksomhed sidste år. Blandt andet fordi restriktioner gang på gang satte en alvorlig kæp i hjulet og gjorde det svært at drive en fornuftig forretning, siger Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero. Foto: Dinero.dk

Selvom coronakrisen og den økonomiske usikkerhed hærgede Danmark i størstedelen af 2020, så blev der på landsplan stiftet flere nye virksomheder end året før.

I Faxe Kommune blev stiftet 274 virksomheder.

Da landet lukkede fuldstændig ned i marts på grund af coronavirus, frygtede mange, hvor hårdt virussen ville ramme dansk erhvervsliv. Nu viser nye tal fra CVR, som
regnskabsprogrammet Dinero har analyseret, der blev stiftet 274 nye virksomheder i Faxe Kommune i 2020. Året før var antallet 346.

– Det var svært at drive en virksomhed sidste år. Blandt andet fordi restriktioner gang på gang satte en alvorlig kæp i hjulet og gjorde det svært at drive en fornuftig forretning, siger Martin Thorborg, adm. direktør i Dinero.

– På landsplan steg antallet af nystiftede virksomheder med en halv procent, og jeg er særligt imponeret over den iværksættergnist, som ikke blev slukket, men snarere antændt midt i coronakrisen. Antallet af enkeltmandsvirksomheder steg fra den 11. marts til starten af december med 7 procent, og det er altså en virksomhedsform, som medfører, at man hæfter personligt ved konkurs. Det tyder på, at iværksætterne stadig har mod på og lyst til at starte egen virksomhed. Og det er virkelig vigtigt.

Størst stigning i Østjylland
Den største stigning i antal nystiftede virksomheder har fundet sted i Østjylland. Her var en stigning på 7,7 procent fra 2019 til 2020. To andre landsdele har også oplevet stigninger. I Vestjylland steg antallet med 2,5 procent, og i København var stigningen på 2,1 procent.

De to mest højdespringende kommuner er netop også en del af Østjylland. Odder Kommune oplevede den største stigning fra 2019 til 2020 på hele 24,8 procent, skarpt
efterfulgt af Favrskov Kommune med 23,5 procent.
Otte landsdele har oplevet et fald i antal nystiftede virksomheder fra 2019 til 2020. Det største fald på 11,5 procent er sket i landsdelen Bornholm. Det næststørste fald på 4,5 procent var i Vest- og Sydsjælland, men antallet faldt med 3,2 procent i Københavns Omegn sammenlignet med året før.

Se tal for hele landet her.

Top 10: Kommuner med størst udvikling i nystiftede virksomheder fra 2019 til 2020:
Kommune: 2019: 2020: Ændring:
Odder 141 176 24.8%
Favrskov 328 405 23.5%
Middelfart 288 344 19.4%
Læsø 11 13 18.2%
Sorø 219 258 17.8%
Billund 166 195 17.5%
Kerteminde 140 164 17.1%
Holstebro 344 401 16.6%
Frederikssund 313 363 16.0%
Norddjurs 253 287 13.4%

Landsdele: Udvikling i nystiftede virksomheder fra 2019 til 2020:
Landsdel: 2019: 2020: Ændring:
Landsdel Østjylland 7528 8104 7.7%
Landsdel Vestjylland 2879 2952 2.5%
Landsdel København 10703 10923 2.1%
Landsdel Nordjylland 4450 4434 -0.4%
Landsdel Fyn 3727 3708 -0.5%
Landsdel Sydjylland 5128 5083 -0.9%
Landsdel Østsjælland 2195 2162 -1.5%
Landsdel Nordsjælland 4126 4039 -2.1%
Landsdel Københavns omegn 5295 5127 -3.2%
Landsdel Vest- og Sydsjælland 4438 4239 -4.5%
Landsdel Bornholm 296 262 -11.5%

Datagrundlag:
En ny virksomhed dækker i undersøgelsen over nyregistrerede enkeltmandsvirksomheder,
anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), iværksætterselskaber (IVS),
interessentskaber (I/S) eller personligt ejet mindre virksomheder (PMV) i Det Centrale
Virksomhedsregister (CVR). Det er ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber
(IVS), men de, der er stiftet i 2019, indgår i undersøgelsen.

En registrering i CVR dækker over etablering af nye virksomheder, skifte i
virksomhedsform, omregistreringer, genstarter m.v. i eksisterende virksomheder.
Holdingselskaber indgår ikke i undersøgelsen.
Se hele analysen her.
Kilde: Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

Kommentarer