Haslev

Sjællandske landmænd med på ny efteruddannelse

24 landmænd ved første skoledag på ny efteruddannelse for innovative landmænd fra hele landet.

Miljø- og fødevareministeren kom forbi, da der forleden var første skoledag på en spritny efteruddannelse for innovative landmænd og var afprøvning af en robottraktor. Første hold er fuldtegnet med 24 landmænd fra det meste af landet – blandt andet tre fra Sjælland. Målet med uddannelsesprogrammet er at fastholde dansk landbrug i den globale førertrøje.

24 landmand fra det meste af landet har taget plads på skolebænken. De er første hold på et nyt uddannelsesprogram for innovative landmænd.

Blandt andet deltager tre sjællandske landmænd fra Ringsted, Køge og Kalundborg.

Uddannelsesforløbet har som overordnet mål at udvikle landmænds lederevner og styrke landmændenes kendskab til nye teknologier, bedre dataanvendelse og forretningsudvikling, så de bevarer frontpositionen i den globale konkurrence inden for fødevareproduktion.

Efteruddannelsen er udviklet i fællesskab af VIA University College og videncentret Seges under Landbrug & Fødevarer med stor opbakning fra Miljø- og Fødevareministeriet. Undervisningen er direkte målrettet praksis.

Første internatkursus på den spritnye efteruddannelse foregik på Møllerup Gods på Djursland. Her kom miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen forbi, da landmændene for en stund havde forladt undervisningslokalet for udendørs at afprøve en nyudviklet førerløs traktor med indbygget kamera og registrering af data.

Ros fra minister til landmænd

– Det nye uddannelsesprogram kan være med til at indfri målet om at gøre flere unge mennesker interesseret i landbrugserhvervet. Desuden er det vigtigt, at landmændene får indblik i blandt den nye teknologi, som melder sig på banen, og som er noget, der kan give Danmark nogle fordele inden for landbruget, sagde Jakob Ellemann-Jensen under besøget på Møllerup Gods.

Miljø- og fødevareministeren takkede i øvrigt landmændene for at prioritere at efteruddanne sig og dermed blive klædt på med optimale, fremtidsrettede kompetencer.

Første hold på efteruddannelsen løber fra januar til oktober 2019. Der er tale om et diplommodul med 10 undervisningsdage, som afsluttes med en afleveringsopgave og eksamen.

Særligt fokus på præcisionslandbrug

Louise Gade, der er prorektor ved VIA University College, har sammen med udviklingschef Jakob Lave fra Seges udviklet uddannelsesprogrammet for innovative landmænd.

De fortæller, at omdrejningspunktet for forløbet især er præcisionslandbrug, hvor den teknologiske udvikling giver nye muligheder for både at øge indtjeningen og mindske miljøpåvirkningen.

– Nye præcisionsteknologier med droner, sensorer og robotter kan blandt andet medvirke til, at gødning og pesticider doseres mere målrettet og dermed imødekommer efterspørgslen hos forbrugere verden over på fødevarer, der er produceret med omtanke for natur, miljø og klima, og hvor kvaliteten stadig er i top, fortæller Louise Gade, der ud over at stå i spidsen for VIAs uddannelser er landmandsdatter og kender branchen indgående.

Jakob Lave pointerer, at dansk landbrug i forvejen er i en international førerposition i forhold til blandt andet produktionsmetoder, dyrevelfærd og miljøhensyn, men at det er vigtigt at blive rustet med nye kompetencer for at være opdateret. Han glæder sig derfor over, at der har været stor interesse blandt landmænd for at få plads på den nye efteruddannelse.

Stor motivation for at blive rustet med nye kompetencer

Efter første internatkursus var der rigtigt mange positive tilkendegivelser fra de deltagende landmænd.

De erklærede sig alle topmotiverede for at blive kompetenceudviklet, så de er på forkant med udviklingen. Og de roser særligt, at undervisningen og undervisningsmaterialet er direkte målrettet den praktiske hverdag som landmand, så de får brugbare værktøjer med hjem fra hver kursusdag.

Der er hos landmændene også enighed om, at det er en stor styrke at være på efteruddannelse sammen med andre landmænd, fordi deltagerne så kan videndele og udveksle erfaringer fra dagligdagen.

Yderligere oplysninger om det nye uddannelsesprogram for innovative landmænd fås hos:

Prorektor Louise Gade, VIA University College. Mobiltelefon: 87 55 19 99. E-mail: loug@via.dk

Udviklingschef Jakob Lave, Seges. Telefon: 87 40 55 10 / 21 71 77 86. E-mail: jal@seges.dk

Følgende tre landmænd fra Sjælland deltager på det nye uddannelsesprogram:

Kim Kjær Knudsen, Almindemaglegård (griseproduktion), Ringsted.

Morten Lund Olesen, Dansk Landbrugs Management, Vallø Gods, (økologisk og konventionel planteavl), Køge.

Rasmus Eriksen, Sigridshøj (planteavl), Kalundborg.

Kommentarer