Haslev

Støtte og anerkendelse til det frivillige arbejde

peter_joensen

Læserbrev: Som opfølgning på det gode arrangement Valg-Pølse-Træf: ”Frivilligt arbejde for demokrati” i torsdags i Faxe Ladeplads vil jeg gerne genfremsætte min anerkendelse af al det frivillige arbejde som er en meget vigtig del af demokratiet og lokalsamfundet.

Indsendt af Peter Joensen, Johansgade, 4690 Haslev, nr. 3 på den Konservative liste i Faxe

Allerede i oktober meldte jeg klart ud, at hvis jeg bliver valgt ind, så vil jeg have et stort fokus på at de mange ildsjæle og frivillige som laver et stort stykke ulønnet socialt arbejde i kommunen bliver set, hørt og anerkendt.

Det vil jeg helt konkret gøre ved hvert år at give en del af det beløb jeg får udbetalt i vederlag som byrådspolitikker til velgørende formål i Faxe kommune. Jeg har sat beløbet til kr. 15.000,- pr. år jeg sidder i byrådet.

Pengene gives til ildsjæle, foreninger eller organisationer som yder en indsat for at udvikle, hjælpe og støtte svage, udsatte og/eller unge/ældre som har brug for hjælp.

Det kan være alt fra f.eks. Natteravnene, Paraplyen, Kirkerne, Ældresagen, Medborgerhuse, en skole der mangler økonomi til en skoleudflugt eller div. idrætsforeninger og boligforeninger o.s.v. Altså nogle som laver et godt stykke socialt arbejde.

De kr. 15.000,- fordeles hvert år i 3 x kr. 5.000,- som gives jf. føromtalte til et projekt/indsats i hvert af de 3 gamle kommuneområder (Faxe, Haslev og Rønnede), så jeg er sikker på der kommer en geografisk spredning og at alle dele af kommunen bliver lige tilgodeset.

Beløbene udloddes hvert år i oktober efter en facebookafstemning, hvor også kriterierne og forslagene kan ses og indstilles/debatteres. Altså en meget demokratisk og 100 % brugerstyret vurdering. Første gang bliver altså i 2014 (hvis jeg altså bliver valgt ind).

Nu er i alt kr. 60.000,- over 4 år måske ikke det store beløb, men det sender et klart signal om vigtigheden af alt det frivillige arbejde som bliver udført, og kan derved skabe omtale og anerkendelse. Dette vil – alt andet end lige – give (endnu) mere engagement og formentlig/forhåbentlig også generere opmærksomhed/flere penge andre steder fra.

Nogen kan selvfølgelig blive ”stødt” over fremgangsmåden (valgflæsk !), men jeg føler pengene er bedret anvendt på denne måde end til div. reklamer og annoncer i en kort og hektisk valgkamp hvert 4. år.

Så jeg gør det helt målbevidst for at sikre en langsigtet og løbende dialog med borgerne, og for at have et konstant politisk fokus på området, f.eks. hvordan vi kan både anerkende og udvikle hhv. de frivillige/indsatsen og de gode ideer på tværs i kommunen. Og så er det jo rart som folkevalgt at have noget helt konkret at blive holdt op på/mål/bedømt på over alle 4 år.

Kommentarer