Haslev

Sundhedsvæsenet fodres med egen hale

Den 6. februar 2019 oplyser Finansminister Kristian Jensen i et svar til Folketinget, hvorledes regeringens forslag til Sundhedsreform, som støttes af Dansk Folkeparti, er finansieret.

 

Læserbrev skrevet af John Wennerwald, Regions- og byrådsmedlem for Socialdemokratiet

 

Nærhedsfonden med 6 mia. kr., som skulle få udspillet til at glide lettere, viser sig nu at være et fatamorgana.

Der er ingen nye penge til sundhedsvæsenet i Nærhedsfonden.

Af de 6 mia. kr. er halvdelen anlægskroner, som skal gå til bl.a. nye sygehuse, en fjerdedel er besparelser som skal findes i sundhedsvæsenets nuværende økonomi og den sidste fjerdedel er midler, som allerede er afsat på finansloven for 2018 og 2019.

De 6 mia. kr. er desuden ikke til rådighed i 2020, men fremkommer ved at bruge 1 mia. kr. om året i 6 år.

Derudover tager forslaget til sundhedsreform ikke højde for, at der de næste år vil komme flere børn og ældre, som kræver mere behandling og pleje end sundhedsvæsenet yder i dag.

Ved at fremskrive udgifterne, som er forbundet med flere danskere og nye og dyrere behandlinger, viser det, at der kommer til at mangle 1,0 mia. kr., hvis sundhedsvæsenet skal følge med udviklingen.

 

 

 

 

Kommentarer