Haslev

Et tilbageslag for det lokale erhvervsliv

Business Faxes bestyrelses kommentar til faxe Kommunes udbud af erhvervsfremmeopgaven.

 

Den seneste udvikling i sagen om Faxe Kommunes udbud af erhvervsfremmeopgaven er desværre præget af manglende fokus på erhvervslivet. Det vidner om manglende vilje til at prioritere det lokale erhvervslivs vækst og udvikling.

I den forrige 4 årige kontrakts periode med Business Faxe som lokal aktør på erhvervsfremmeopgaven, skulle der efter parternes kontrakt være taget endelig stilling til eventuel forlængelse af aftalen pr.

30.6.2018, 6 måneder før aftaleudløb. I 2017 besluttede Kommunen at forny sin erhvervsstrategi inden en ny kontrakt skulle indgås i sommeren 2018. Den plan blev der ikke eksekveret på, og Kommunen måtte udskyde kontraktforhandlingerne i 6 måneder, og besluttede samtidig at udbyde opgaven i et EU-udbud, hvor der inden udgangen af 2018 skulle være taget endelig stilling til valg af aktør på erhvervsfremmeopgaven. Business Faxe indvilligede loyalt i at fortsætte erhvervsfremmeopgaven frem til sommeren 2019, indtil en evt. ny aktør var fundet.

Det lykkedes desværre heller ikke Kommunen at få lavet et udbud i løbet af efteråret 2018, udbuddet blev lavet i januar 2019, med forventet vedtagelse primo marts, og Business Faxe indvilligede endnu engang loyalt i at påtage sig opgaven om erhvervsfremme frem til udgangen af september 2019. Alt i fælles forståelse af, at løsning af en langsigtet opgave som erhvervsfremme kræver ro og kontinuitet,  og en forståelse for, at såfremt opgaven efter et udbud måtte gå til anden aktør, så ville det kræve tid at få afviklet de igangværende opgaver og forløb, ligesom det ville kræve tid at omstrukturere Business Faxe i overensstemmelse hermed.

Faxe Kommune har nu genudbudt erhvervsserviceopgaven og forventer at indgå aftale med en kommende aktør ultimo juni. Business Faxe agter umiddelbart igen at byde på opgaven, da vi ser os selv som det lokale erhvervs naturlige omdrejningspunkt og talerør.

For nærværende har Faxe Kommune imidlertid meddelt, at den nuværende midlertidige aftale, som Business Faxe loyalt har påtaget sig at løfte for Faxe Kommune ikke vil blive forlænget.

Det betyder for Business Faxe, at vi, under forudsætning af at den kommunale tidsplan holder i dette tilfælde, først ultimo juni kan vide, om vi bliver valgt som den aktør, der fremadrettet skal løfte erhvervsfremmeopgaven.

Det er bestyrelsens opfattelse, at Business Faxe, skulle vi ikke blive valgt som aktør på opgaven, med denne tidsramme ikke har mulighed for en ordentlig overdragelse af den igangværende erhvervsfremmeopgave. Det betyder at man mister kontinuitet og endnu engang taber momentum i forhold til udviklingen. Der er i det hele taget tale om en grundlæggende manglende forståelse for, hvordan en privat virksomhed drives, og manglende ordentlighed overfor en loyal samarbejdspartner.

Dermed er der ikke tid til at afvikle og færdiggøre erhvervsfremmeprojekter og aftaler med erhvervslivet på en ordentlig måde, ligesom der ikke er mulighed for en proces til at overdrage opgaver til en ny aktør. Det er mangel på ordentlighed og sætter igen erhvervslivets vilkår i sidste række, til skade for hele den lokale vækst og udvikling.

Business Faxe repræsenterer i dag størstedelen af de lokale virksomheder, og er solidt forankret i erhvervslivet med medlemmer, der står stærkt forenet i bestræbelserne om at understøtte vækst og udvikling i hele det lokale erhvervsliv.

Der er åbenlyst store uforløste lokale potentialer for vækst og udvikling, som kan forløses uanfægtet af Kommunens prioriteringer og manglende vilje til investeringer. Der er allerede gang i store private initiativer, og midler til yderligere udviklingsressourcer kan rejses ad flere kanaler.

Business Faxe vil – lige meget om vi vinder udbuddet eller ej – arbejde videre og søge at ekspandere udviklingsaktiviteterne, idet de kommunale ambitioner udtrykt i erhvervsstrategien tydeligvis ikke bakkes op af budgetter, der på nogen måde kan udfolde det store lokale potentiale.

Kommentarer