Erhverv

Tips til at højne virksomhedens sortering af affald

Der hersker ingen tvivl om, at samfundet i dag er nødt til at genanvende mere – også når det kommer til affaldssortering i virksomheder. Danskerne er blevet meget bedre til at sortere deres affald i private hjem, men nu skal disse gode vaner også tages med på arbejdet. Heldigvis er det slet ikke så svært at højne virksomheders sortering af affald, så snart virksomhederne har lært det.

Selvom projektet kan virke svært til at starte med, vil det med hjælp fra fællesskabet blive en smal sag. Læs med her på siden og få tips til, hvordan virksomheden kan komme i gang med affaldssortering og anden hensigtsmæssig bortafskaffelse af skrald.

Opsæt udendørs askebægre til cigaretaffald

Først og fremmest gælder det for virksomheden om at opsætte udendørs askebægre. Virksomheden kan med fordel placere udendørs askebægre flere steder på virksomhedens grund for at få optimalt udnyttelse af dem. Berig f.eks. ydermuren ved virksomhedens indgang med udendørs askebægre til væg og opstil også gerne udendørs fritstående askebægre på udearealet, hvor de ansatte opholder sig.

Ved at opsætte flere forskellige udendørs askebægre understreger virksomheden både over for kunder, samarbejdspartnere og ansatte, at cigaretaffald skal puttes heri. Umiddelbart kan opsætning af udendørs askebægre virke som et lille tiltag, men ikke desto mindre er cigaretaffald det mest almindelig affald i Danmark. Idet cigaretskodder indeholder plastik, nedbrydes skodderne ikke naturligt. I stedet efterlades bittesmå mikroplaststykker – og disse forbliver altså i naturen.

Foretag et affaldstjek

For at komme i gang med at affaldssortere i virksomheden gælder det om at skabe overblik over affaldstyperne i virksomheden. Foretag et affaldstjek for at finde ud af, hvor store mængder virksomheden har af madaffald, plast og pap. Herigennem har virksomheden bedre potentiale for at indrette med affaldscontainere og -beholdere til alle affaldstyper. Derudover skal virksomheden sørge for at undersøge:

• Særlige affaldsregler for virksomhedstypen
• Sortering af enkelte affaldstyper – spørg gerne kommune eller affaldsindsamler
• Hvem, der håndterer affaldet i virksomheden – f.eks. rengøring

Få virksomhedens ansatte med i projektet

Den eneste mulighed for, at projektet kan realiseres, er ved at alle ledere og ansatte kender affaldssorteringens fordele for virksomheden. Oplys om både økonomiske og miljømæssige fordele. Lad gerne de ansatte tage ejerskab på projektet ved at lade dem sætte dagsordenen for projektet. Herved er det nemmere at indarbejde de nye vaner og forstå vigtigheden af affaldssortering på arbejdspladsen. For at få alle i virksomheden med gælder det om at sørge for, at:

• Alle kender til fordelene
• Alle kender til praktiske foranstaltninger og regler
• Lederne tager ansvar for at gøre indsats
• Ildsjæle påvirker ledere og kollegaer med deres entusiasme.

Det er vigtigt både at sortere småt og stort i virksomheden. Derfor vil små mængder af affald altså ikke være en undskyldning for, at det ikke sorteres til genanvendelse. Sørg for at sortere affaldet med det samme – faktisk allerede når det bliver smidt ud. Er det svært at komme i gang med arbejdet, er det en fordel at starte med affaldstyper, som er nemme at sortere.

Har du brug for flere tips til at blive bedre til at sortere affald i virksomheden, så læs med her.

Kommentarer