Ulse

Ulse Tennis Club afholder generalforsamling

Ulse Tennis Club afholder generalforsamling Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00 i Druestrup Friskole, Snedkærgårdsvej 2, 4682 Tureby.

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

 

  1. Valg af stemmetællere og dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlems- og spillekontingent samt godkendelse af budgetforslag for den kommende sæson
  6. Valg af bestyrelse. På valg er: Magnus Worch Jensen og Jimmi Hvass Markussen (Jimmi modtager genvalg)
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Kommentarer